Mindset, nastavení hlavy

Mindset, nastavení hlavy

Mindset, nastavení hlavy 1024 639 admin

Mindset, neboli nastavení vaší mysli, vystihuje to, jakým způsobem přemýšlíte, jak přistupujete ke svému životu a řešení problémů. Studie ukazují, že v našich životech podléháme zpravidla jednomu ze dvou typů myšlení. První vede spíše k depresivním tendencím a neúspěchu, ten druhý ke spokojenosti a lepším výsledkům. Nastavte si vaše myšlení tak, abyste byli úspěšnějšími, spokojenějšími a šťastnějšími a to jak v osobním, tak v profesním životě.

Způsob myšlení

Ideální je v tomto případě použití příkladu. Představte si, že před vámi stojí úkol, například v podobě hledání nového zaměstnání, nebo se může jednat jen o matematickou úlohu. Jak k tomuto úkolu přistupujete? Napadne vás, že úlohu nevypočítáte, že je příliš těžká, že novou práci spíše nenajdete, a pokud, ano, budete se bát novinek, které na vás čekají? Nebo si spíše pomyslíte, že je to fajn výzva, zajímavá úloha, na které se procvičíte, že vám nová práce přinese nové zkušenosti a rozvoj v oblasti profesní i osobnostní? Právě tento přístup vystihuje vaše nastavení mysli, a to buď fixed mindset, tedy „zabrzděné myšlení“, či growth mindset, tedy „růstové myšlení“.

Nastavení mysli

Pochází z anglického „mindset“, přičemž můžeme říci, že se celkově jedná o přístup, postoj mysli, pohled na věc či problém, způsob nastavení vaší mysli, což je v životě naprosto určující a klíčové. Myslet totiž můžete pozitivně, brát změny s nadhledem a snažit se spíše o kontrolu vlastního života, nebo naopak přistupovat k životu laxně, spíše si stěžovat a svádět problémy na externí vlivy. Za mnohá rozhodnutí a celkově to, jak náš život bude vypadat, zodpovídáme my sami.

 

Převezměte zodpovědnost

Strůjcem našeho života je naše mysl a její nastavení. Dokud nepřijmete fakt, že tvůrcem vlastního světa jste vy, příliš toho nezměníte. Právě přenastavení vaší mysli dokáže s vaším životem divy, a to ať už se jedná o komunikaci s okolím, rodinné vztahy, pracovní růst apod.

 

Dva způsoby myšlení

Americká psycholožka Carol Dweck pojmenovala dva způsoby myšlení, a to fixed- fixní and growth-růstové. Způsob myšlení má totiž přímý dopad na to, jak člověk čelí výzvám a problémům, zda volí spíše fixní či růstový způsob myšlení.

Fixed mindset

Fixed mindset neboli „Touha vypadat chytře“ je spíše omezující způsob myšlení. Vystihují jej například tyto příklad: Vyhýbám se výzvám. V případě překážky se snadno vzdám. Úsilí vnímám jako zbytečné. Nepřijímám negativní zpětnou vazbu. Cítím se špatně, když vidím úspěch ostatních. Více už se nenaučím, toto je mé maximum. Talent je vrozený, už jej nezískám. Takto omezený způsob myšlení vás bohužel nikam neposune.

 

Growth mindset

Growth mindset neboli „Touha učit se a zlepšovat“ přináší možnost posunu ve vašem životě, řadu šancí a řadu nových zkušeností. Vyjadřují jej tyto příklady: Přijímám výzvy, posouvají mě dál. Hned se nevzdávám. Úsilí mi pomáhá. Kritika mě učí a posouvá dál. Z úspěchu ostatních se učím a inspiruji. Chyba je výzva. Můžu se učit, nic není mé maximu, můj potenciál je neznámý a vždy bude.

 

Proč myslet růstově?

Právě takový způsob myšlení vás ve vašem životě posouvá dál a nijak vás neomezuje. Vy jste zodpovědní za svá rozhodnutí a máte svůj život plně v rukách. Snažte se proto pracovat na svém seberozvoji a učit se myslet růstově. Snažte se překonat svou laxnost a negativní myšlení a brát život z pohledu výzev a nové brát jako pozitivní.

Jak na to?

Zbavení se fixního myšlení a nahrazení jej růstovým, je dlouhodobý proces, nekonečný, který budeme korigovat celoživotně. Snažte se proto:

  • chválit za procesy, ne za výsledky
  • podporujte se v názorech a přesvědčeních, které vám pomáhají
  • vnímejte teď a tady, naučte se být „přítomnější“
  • nebojte se výzev
  • nahlížejte na změny spíše pozitivně
  • řešte problémy s nadhledem
  • věřte s

Copyright © 2019 Roman Machník, realitní makléř. Ochrana osobních údajů

Back to top