parallax background

Komplexní řešení

1Analýza potřeb klienta – výstupem je definice zadání.
a) Zjištění a pochopení potřeb, priorit a očekávání klienta.
b) Definice cílů a postupu.
2Tržní analýza nemovitosti – výstupem je nastavení ceny nemovitosti.
a) Analýza trhu, reálné posouzení nemovitosti a jeho ceny.
b) Návrh prodejní ceny nemovitosti.
3Obchodní strategie prodeje – výstupem je nastavení konkrétního postupu prodeje.
a) Návrh nastavení individuální prodejní strategie.
b) Návrh nastavení individuální marketingové strategie.
4Předprodejní servis – výstupem je příprava nemovitosti na samotný prodej.
- Shromáždění potřebných informací a dokumentů k nemovitosti.
- Prověření právního stavu nemovitosti – LV, nabývací titul apod.
- Prověření stavebně-technického stavu nemovitosti – technická inspekce.
- Zajištění PENB – zákonná povinnost.
- Rekonstrukce, výmalba, úpravy aj. – dle aktuálního stavu nemovitosti.
- Homestaging, fotostaging – příprava nemovitosti k prodeji.
- Prezentace nemovitosti – profi foto, video, 3D scan, 3D půdorysy, mapa lokality, dron, vizualizace, vlastní web nemovitosti, poutavé texty – katalog nemovitosti.
5Prodejní servis – výstupem je realizace marketingové strategie.
- Inzerce, topování – více než 70 realitních inzertních serverů.
- Marketing – online i offline – sociální sítě, kampaně, billboardy, letáky atd.
- Zajištění prohlídek – jejich domluvení, koordinace, open house.
- Vyhodnocení a výběr relevantních zájemců, systém soutěže o nejvyšší cenu.
- Komunikace s klienty – telefonicky, elektronicky, osobně.
- Vyjednávání o ceně a podmínkách – systém win-win-win – všichni jsou spokojeni.
- Rezervace, financování, kompletní právní servis - smlouvy, úschova peněz a listin.
6Poprodejní servis – výstupem je předání připravené nemovitosti.
- Předání nemovitosti – vše za účasti makléře – předávací protokol.
- Převod energií a médií – doporučení nejvýhodnějších dodavatelů.
- Zajištění vyklízecích a stěhovacích prací.
- Zajištění rekonstrukčních a stavebních prací.
- Zajištění služeb různých řemeslníků.
- Zajištění služeb bytového i zahradního architekta.
- Zajištění dalších služeb dle potřeb a přání klienta.
- Všechny služby jsou prověřené a na doporučení.

Ukázka případu v praxi

Podívejte se na konkrétní obchodní případ, jak jsem klientce vydělal při prodeji její nemovitosti o 550 000 Kč více! Komplexní pohled na prodej nemovitosti u konkrétního klienta.

Detailní postup prodeje aneb 25 kroků k cíli

 • 1

  Nezávazné posezení u kávy, zjištění a pochopení potřeb prodávajícího, nastínění možností spolupráce
 • 2

  Úvodní prohlídka nemovitosti realitním makléřem/specialistou
 • 3

  Určení tržní ceny nemovitosti – zpracování tržní analýzy nemovitosti
 • 4

  Návrh postupu prodeje / pronájmu nemovitosti – nastavení prodejní a marketingové strategie
 • 5

  Uzavření exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy
 • 6

  Shromáždění potřebných dokumentů k prodeji nemovitosti (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí, znalecký posudek, PENB a technická inspekce)
 • 7

  Příprava nemovitosti k prodeji / pronájmu – homestaging, stavební práce, vystěhování, výmalba, úklid atd.
 • 8

  Příprava profesionální prezentace nemovitosti – profesionální fotky, videoprohlídka, využití dronu, 3D scan nemovitosti, virtuální prohlídka, vizualizace atd.
 • 9

  Realizace marketingu nabídky – online i offline marketing, inzerce, sociální sítě, placené kampaně, Google, Seznam, PPC atd.
 • 10

  Vyhotovení prezentace nemovitosti – profesionální fotky, komentovaná videoprohlídka, 3D scan nemovitosti, poutavé texty, 3D půdorys, vlastní web nemovitosti atd.
 • 11

  Organizace prohlídek nemovitosti – fyzicky i online (virtuální prohlídky, whatsapp, FaceTime aj.), předvýběr vhodných zájemců o prohlídku, koordinace prohlídek, prohlídkové dny, openhouse atd.
 • 12

  Poskytování aktuálních informací o stavu prodeje nemovitosti – např. reporty, ohlasy, reakce, návrhy podmínek zájemců, vyhodnocování jednotlivých prohlídek atd.
 • 13

  Jednání o optimální ceně v průběhu prodeje – dle odsouhlasené prodejní strategie, výběr toho nejvhodnějšího kupujícího, jeho prověření (bonita, solidnost, vhodnost aj.)
 • 14

  Uzavření tzv. rezervační smlouvy s vážným zájemcem a složení rezervační zálohy
 • 15

  Účast na schůzkách a jednáních – s právníky, hypotéčními bankami, úřady apod., koordinace celého průběhu všech těchto jednání
 • 16

  Zajištění kompletního právního servisu – příprava všech smluv a podkladů naším prověřeným a zkušeným právníkem, včetně všech jednání s právníkem kupujících
 • 17

  Pomoc se zajištěním odstraněním případné zástavy na prodávané nemovitosti – žádost o vyčíslení dlužné částky, souhlas banky s umístěním zástavy jako druhého v pořadí, kvitance, koordinace výplaty části kupní ceny z úschovy přímo do banky prodávajícího
 • 18

  Zajištění úschovy kupní ceny – advokátní, notářská nebo bankovní – včetně zajištění výplaty kupní ceny z úschovy
 • 19

  Zajištění znaleckých posudků a odhadů (pro potřeby finančního úřadu, dědictví, darování atd.), analýz a technických zpráv o stavebnětechnickém stavu nemovitosti – PENB, technická inspekce nemovitosti, prověření nemovitosti apod.
 • 20

  Odhad tržní ceny nemovitosti – pro účely úvěrující banky kupujícího, účast a komunikace s odhadcem příslušné banky, zajištění potřebných podkladů apod.
 • 21

  Zajištění uzavření všech potřebných smluv a ověření podpisů jejich účastníků, v případě financování koupě hypotéčním úvěrem i prověření zástavní a úvěrové smlouvy kupujícího před jejich podpisem
 • 22

  Doručení všech potřebných dokumentů do podatelny příslušného katastru nemovitostí k zápisu vlastnického práva na nového vlastníka
 • 23

  Zajištění vystěhování nemovitosti, popř. výmalby či drobných oprav pro řádné předání kupujícímu
 • 24

  Předání nemovitosti – za účasti makléře, podepsaný předávací protokol s čísly a stavy měřičů jednotlivých médií a se zanesením aktuálního stavu předávané nemovitosti
 • 25

  Přehlášení médií na nového vlastníka – elektřina, plyn, voda, odpad, internet a kabelová TV – bez nutnosti přímé účasti prodávajícího
 • Gratuluji! MÁME PRODÁNO...

  ...ale naše spolupráce ještě nekončí aneb
  Doživotní garance mých služeb!!!

Další služby

Pomoc při výběru zajímavých a prověřených investic – nemovitosti, dluhopisy, akcie, forex trading, zlato, fondy apod.
Pomoc při hledání jiné vhodné nemovitosti ke koupi – možnost i paralelně s prodejem nemovitosti, správná koordinace všech potřebných postupů
Pomoc s případnou relokací do jiné neznámé lokality
Doporučení prověřených poskytovatelů různých služeb
Doživotní poradenství a konzultace v oblasti realit ZDARMA
….. a další
 

Chci prodat nemovitost co nejlépe