Kvalita služeb je nejlepší cesta k úspěchu

Kvalita služeb je nejlepší cesta k úspěchu

Kvalita služeb je nejlepší cesta k úspěchu 1024 639 admin

Nastavení kvality služeb je důležité, důležitější je ale její udržení

Od roku 2007, co působím v realitách, se realitní trh výrazně změnil a vše se neskutečně posunulo směrem k maximální spokojenosti klientů. Za tu dobu se změnila spousta věcí, a to nejen na realitním trhu. Trh a potřeby prodávajících i kupujících se mění tak rychle, že všem svým klientům i svému okolí doporučuji si vždycky najímat profesionály, kteří se v dané problematice skvěle orientují a vyznají, znají potřeby, myšlení i důsledky chování koncových cílových skupin. Tyhle předpoklady platí v realitách víc než kdekoliv jinde v obchodu, vždyť právě zde se jedná mnohdy o milióny korun a co víc, většinou taky o střechu nad hlavou.

Vždy mi bylo jasné, že nikdy nemůžu sám poskytnout veškeré služby, které bych svým klientům chtěl poskytnout, proto jsem si vždy vybíral, s kým chci spolupracovat. Na začátku jsem si vybral všechny služby, které bych v rámci komplexnosti chtěl svým klientům poskytovat a k nim jsem si vybíral jednotlivé jejich poskytovatele a postupně jsem jejich seznam aktualizoval. Vždy mi šlo především o kvalitní a spolehlivé partnery, na které dostanu jen ty nejlepší reference a doporučení. V průběhu let se mi tento seznam postupně rozrůstá, a to není jenom o dalších jednotlivých poskytovatelích, ale taky o dalších službách, po kterých je třeba poptávka nebo jsem si sám vyhodnotil, že by bylo fajn je svým klientům taky poskytovat.

Snažím se jít vždy s dobou, sleduji aktuální trendy a vývoj realitního trhu i ekonomiky, moderní nástroje a postupy, efektivně pracuji s online i offline marketingem, zaměřuji se na chování cílových skupin apod. Na různých odborných konferencích a setkáních s těmi nejlepšími realitními makléři nejen z České republiky se snažím vždy inspirovat jejich prací, navazuji s nimi přátelské vztahy a domlouvám spolupráci na různých projektech. Svým příkladem inspiruji ostatní kolegy i širokou veřejnost a pomáhám tak ke kultivaci realitního trhu v ČR.

Jak efektivně měřit výstupy služeb?

Podle mého názoru jsou jedinými způsoby měření výstupů služeb spokojenost klientů, jejich reference, počet zrealizovaných realitních obchodů a úspěšnost prodeje. Samozřejmě, že se dá výstup služeb případně měřit i rychlostí prodeje, popř. výslednou prodejní cenou dané nemovitosti a případné zpětné vazby z jednotlivých prohlídek. Statistiky jsou vždy základem úspěchu každého podnikání, nikdo je nemá příliš rád, ale ten kdo je dělá, tak je vždy úspěšnější než ten, který je nedělá. Proto si dlouhodobě vyhodnocuji každou svoji zakázku, abych se pak mohl z těchto čísel dále učit a posouvat se dále. Sleduji efektivitu různých marketingových kanálů, odkud se například hlásí zájemci o prohlídky nemovitostí, využívám různé aplikace a nástroje na měření různých aktivit v marketingu a vše pak konzultuji s odborníky, díky kterým jsem pak schopen vše správně vyhodnotit a být tak maximálně efektivní.

 

Důvěřuj, ale prověřuj

Na začátku každé spolupráce vždy dávám na reference a dobré zkušenosti mých kolegů s kvalitou práce jednotlivých poskytovatelů služeb, které pak nabízím svým klientům. Poté s nimi navážu partnerství a při první příležitosti si samozřejmě hned jednotlivé partnery osobně vyzkouším a osobně dohlížím na jejich kvalitu. V případě, že nejsem spokojený s kvalitou jednotlivých služeb, upozorním na to své partnery a pakliže se to opakuje, rozvážu s nimi partnerství. Proto se snažím mít na každou jednu službu několik partnerů, kteří ji ve stejné nebo podobné kvalitě poskytují mým klientům. Dělám si hodnotové analýzy a než si své budoucí partnery vyberu, zjišťuji si o nich patřičné reference. Pro mě jsou důležité vždy dlouhodobější vztahy, protože pokud je spolupráce osobní, dáváte do toho vždy víc, než když je to jedna z mnoho zakázek.

 

Analýza realitního trhu a inspirace těmi nejlepšími

Samozřejmostí pro mě je inspirace práce mých kolegů především v lokalitách, kde působím, ale taky v ostatních lokalitách v rámci celé České republiky. Občas se inspiruji i zahraničními realitními trhy a jejich nejlepšími realitními makléři. Je pravda, že některé postupy a nástroje nejdou příliš aplikovat na zdejší realitní trh, ale vždy se snažím používat ty, které mohou být v něčem přínosem pro mé klienty. Život mě neustále učí, že nejlepší způsob, jak dosáhnout dokonalosti je učit se od těch nejlepších, a tak je prostě vyhledávám a inspiruji se jimi.

Základem je vždy dlouhodobá spolupráce

Zakládám si na dlouhodobosti prakticky ve všem v mém životě. Po pracovní stránce preferuji vždy dlouhodobou spolupráci se všemi mými partnery, se kterými tvoříme za tu dobu už sehraný tým a přesně víme, co jeden od druhého můžeme očekávat. Je to jako soukolí, které když se správně maže, tak bezchybně jede a není důvod na tom nic měnit. Pakliže je potřeba se v rámci různých moderních postupů nebo nástrojů někam posunout, opět si vyberu na základě doporučení a lidského přístupu toho nejlepšího a začnu s ním spolupracovat. Je potřeba neustále reagovat na realitní trh a na potřeby klientů, abych byl pořád tou adekvátní přidanou hodnotou pro své klienty.

 

Internet „snese všechno“

V době internetu není těžké podlehnout pouze čirému marketingu. Je vždy potřeba vše posuzovat z více úhlů pohledu a přistupovat k výběru dodavatelů jednotlivých služeb poskytovaných mým klientům vždy s maximální obezřetností a pečlivostí. Přece jenom se jedná především o moje jméno a moji osobní značku, kterou si dlouhá léta poctivě buduji a nemám v žádném případě v plánu si ji v krátké době jakkoliv pokazit a pošpinit. Proto k této problematice přistupuji maximálně zodpovědně a nikdy neponechávám nic náhodě a vždy si vše prověřuji z více stran a nejvíce dám samozřejmě na doporučení a zkušeností mých kolegů a mnohdy už i kamarádů. Tak jak je v dnešní době stále ještě velká konkurence mezi realitními zprostředkovateli, tak je naštěstí velká konkurence i mezi dodavateli mnou nabízených služeb pro mé klienty. Proto není zase tak těžké si vybrat pro jistotu vždy několik dodavatelů stejné služby, aby v případě nutnosti bylo možné v krátké době nahradit případný výpadek u jednoho dodavatele dané služby.

 

Sledování trendů a vývoje realitního trhu nejen v ČR

Důležitým prvkem úspěšného fungování realitního makléře je bezesporu sledování trendů a vývoje realitního trhu v České republice, popř. i v kontextu se situací v zahraničí. Asi není lepšího příkladu než právě probíhající situace s celosvětovým dopadem kvůli pandemii covid-19. V momentě, kdy se prakticky zastavil svět a Česká republika zůstala izolovaná kvůli koronavirové pandemii od okolního světa, došlo k dosud nevídané situaci, kdy během doslova pár dnů došlo k extrémnímu nárustu nabídek bytů k pronájmu především v centru Prahy. Důvod byl jediný, nemožnost využívání služeb platformy Airbn´b, tudíž prakticky odříznutí těchto bytů od jediného zdroje příjmů plynoucích z jejich vlastnictví, jelikož do ČR již neplynuly desetitisíce zahraničních turistů, kteří tuto možnost ubytování v hojné míře využívali. V této souvislosti došlo rovněž i k nárustu nabídek těchto bytů k prodeji, jelikož někteří zahraniční investoři, kteří si tyto byty pořídili pouze za účelem investice v souvislosti s jejich pronajímáním právě přes Airbn´b, se rozhodli přesunout své investice do jiných nástrojů.

Sledováním trendů využívání moderních nástrojů, způsobů prodeje nemovitostí a dalších efektivních možností, jak co nejlépe zajistit pro své klienty prodej jejich nemovitostí, je rovněž způsob, jak být pro své klienty tou správnou přidanou hodnotou. Vždy dělám maximum pro to, aby se prodávaná nemovitost co nejvíce odlišila od ostatních srovnatelných nabídek, aby udělala co nejlepší první dojem a aby ji vidělo co nejvíce lidí, potencionálních zájemců o její koupi.

 

V dalším článku vás upozorním na to, jak je důležitá jedinečnost komplexního řešení na míru.

Copyright © 2019 Roman Machník, realitní makléř. Ochrana osobních údajů

Back to top