Jak pracuji

Jak přistupuji ke každému z vás


Vzájemná důvěra až na prvním místě


Klient si je jistý, že je vše, jak má být
Před zahájením každé spolupráce proběhne nezávazná osobní schůzka, kde si s klienty pouze povídáme. Já zjišťuji jejich potřeby anebo důvody případného prodeje jejich nemovitosti. Nejde mi nikdy prioritně o samotný prodej jejich nemovitosti, ale o nalezení řešení jejich aktuální životní situace, a to i s přesahem do budoucnosti. Ke klientovi přistupuji individuálně, s ohledem na okolnosti související s jeho aktuální životní situací. Společně s klienty ladíme, a nakonec si i odsouhlasíme, mnou navrženou obchodní strategii, včetně nastavení ideální ceny nemovitosti. To jsou nejdůležitější kroky v celém procesu prodeje nemovitosti.


Prodej nemovitosti bez zbytečného rizika


Chráním majetek a soukromí svých klientů jako svoje vlastní
Po dobu prodeje nemovitosti, maximálně chráním majetek a soukromí klientů. Prověřuji všechny případné zájemce o prohlídky, ověřuji jejich totožnost, a v rámci možností ověřuji jejich bonitu a důvěryhodnost. Zjišťuji možnosti případného financování koupě nemovitosti. Vždy ale pracuji v souladu s GDPR a AML. Hájím zájmy klientů před zájmy protistrany – při všech právních jednáních nebo například při prohlídkách nemovitosti se stavebním odborníkem nebo při vyjednávání o ceně se zájemcem. Poslední dobou jsou zájemci o koupi nemovitosti čím dál víc znalejší a zběhlejší v různých fíglech, jak „vyzrát“ na prodávajícího, jak a čím případně srazit cenu výrazně níže, nebo jak dokonce získat výrazný finanční profit i po několika letech od koupě nemovitosti.


Efektivně a rychle odvedená práce


Prodám nemovitost bez dlouhého čekání
Jak rychle prodat vaši nemovitost? Znám na to odpověď. Mnou navržené řešení je zárukou rychlého prodeje. Z mých bohatých zkušeností jsem postupně vybral vše, co klienti - při prodeji jejich nemovitosti - vyžadovali nad rámec mých už tak komplexních služeb. Tyto moje nabízené služby a má řešení se neustále rozšiřují s tím, jak se pro klienty individualizují jednotlivé prodeje.


Klient ušetří čas, náklady i starosti


Neztraťte ani hodinu života nebo nervy a přenechte to na mně
Prodej nemovitosti je časově náročný proces, který mimo jiné vyžaduje efektivní organizaci. Vždy je potřeba zkoordinovat mnoho faktorů, které významně ovlivňují prodej nemovitosti, a především jeho výsledek. Ne vždy je jím pouze nejvyšší cena prodávané nemovitosti. Samotný proces prodeje není pouze o tom si podat inzerát a sehnat právníka na přípravu nebo podpis smluv. Je to složitý postup, s mnoha zákonnými povinnostmi, záludnostmi, a především značnými riziky, které si běžně nikdo nedokáže ani představit.


Dosáhnout možného i nemožného


Vyšší cena nebo rychlý prodej? Obojí!
Díky hodnotám, kterými se řídím a mým zkušenostem, dosahuji maximálního efektu prodeje. U každého klienta je to pokaždé něco jiného. Někdy je to maximální prodejní cena, navýšená ještě kvůli zvýšenému zájmu o danou nemovitost, v důsledku její profesionální prezentace. Jindy je to zase extrémně rychlý prodej, nebo například vyjednání možnosti následného setrvání prodávajícího v již prodané nemovitosti po předem určenou dobu. Podle mého názoru je maximálním výsledkem při prodeji nemovitosti - rychlost, maximální prodejní cena, bezpečnost celého procesu, ale zejména bezstarostnost a pohodlí pro prodávajícího.

 

I TAKTO MŮŽE VYPADAT VAŠE NABÍDKA

 
 
 

Co vše pro vás zajistím


Kompletní servis


Při prodeji nemovitosti je samozřejmost zajistit maximální bezpečnost při převodu prodávané nemovitosti. V prvé řadě provádím kontrolu právního stavu u dané nemovitosti, a v případě potřeby pomáhám uvést do souladu skutečnosti s tím, jak to má (s)právně být. Dlouhodobě spolupracuji s nezávislým advokátem, který se specializuje na nemovitostní právo. Zajišťuje advokátní úschovu a v případě potřeby ověřuje podpisy přímo u nás v kanceláři. Tato spolupráce nespočívá pouze ve vyhotovení všech příslušných návrhů smluv, ale i v následném zapracování případných připomínek a úprav jednotlivých stran do smluv a rovněž i případné konzultace nebo právní poradenství.

Před každým prodejem nemovitosti jsem schopen fundovaně poradit i s daňovou problematikou tak, abyste věděli, co všechno musíte nebo nemusíte zaplatit.


Tržní analýza nemovitosti


Na základě všech dostupných a relevantních informací o dané nemovitosti zpracovávám její tržní analýzu. Nastavení prodejní ceny nemovitosti je to nejtěžší a zároveň i nejzásadnější na celém procesu jejího prodeje. Určení prodejní ceny nemovitosti obvykle nezáleží pouze na tom, kolik peněz z prodeje nemovitosti chce nebo potřebuje získat její majitel, stejně tak nezáleží na tom, za kolik vám to je schopna „prodat“ ta či ona realitní kancelář. Realitní trh je složitý a orientovat se v něm není příliš jednoduché, vždyť trh s nemovitostmi se neustále mění a co platilo před rokem, už může být dneska jinak. Chce to určitě zkušenosti a detailní přehled na realitním trhu.

Špatné nacenění prodávané nemovitosti vede obvykle vždy k finanční ztrátě prodávajících.


Obchodní strategie prodeje


Na začátku každé spolupráce při prodeji nemovitosti nastavuji po dohodě s klienty obchodní strategii prodeje. Na základě všech relevantních informací vyhodnotím vše podstatné a navrhnu klientům postup při prodeji jejich nemovitosti, který by se v průběhu prodeje už neměl nijak zásadně měnit. Je ale samozřejmé, že každý proces prodeje nemovitosti je po celou jeho dobu „živý“ a určitě připouští jakékoliv změny, v závislosti na vývoji určité situace a taky v čase.

Důležité je znát veškeré potřeby klienta, podle kterých zvolíme tu nejefektivnější strategii prodeje.


Profesionální prezentace


Kvalitní prezentace s dokonalými fotkami a poutavým textem je to, co přitáhne pozornost potenciálního zájemce o koupi nemovitosti. Vždyť může být nádherný a sebedokonalejší dům či byt, ale pokud nebyl kvalitně a profesionálně nafocený, tak nemá většinou příliš velkou šanci na rychlý prodej a za co nejvyšší cenu. Špatná fotografie, byť krásného prostoru, může zkazit celkový dojem z nemovitosti. Proto si zakládám na kvalitním nafocení každé nemovitosti, nejlépe i s pomocí homestagingu, aby dojem z nemovitosti, byl co nejpůsobivější.

Podle individuálního posouzení zajišťujeme videoprohlídku, i s pomocí dronu. Díky tomu se dostanou na prohlídku jen vážní zájemci. Navíc se maximálně zatraktivní nabídka této nemovitosti, na úkor ostatních, které jí nemají.


Marketing a inzerce


Inzeruji nemovitosti na 75 realitních serverech, včetně těch nejnavštěvovanějších - některé mají návštěvnost větší, některé menší. Může být sebedokonalejší prezentace nemovitosti, ale pokud se nedostane k zájemci o její koupi, tak je vše k ničemu. Proto máme pokrytou většinu realitního trhu, s cílem dostat prodávanou nemovitost do co nejširšího povědomí. Nemovitosti svých klientů, v případě potřeby, inzeruji také v tištěné podobě v lokálních periodikách.

Každá nemovitost si zaslouží individuální marketingovou strategii prodeje a může se lišit v závislosti na lokalitě, specifikaci nemovitosti a na domluvě s klienty. Samozřejmostí je i práce se sociálními sítěmi (Facebook, YouTube apod.).


Vyhotovení 3D a technického půdorysu


Téměř každá z realitních kanceláří to sice nabízí, ale podívejte se na jednotlivé realitní servery, kolik inzerátů je s perfektně vypracovanými 3D půdorysy. Nemám na mysli fotku, nepřehledného technického výkresu, ze které nejde nic poznat, nebo ručně nakreslený půdorys vyhotovený na místě. Potencionální zájemci o nabízenou nemovitost stojí o přehlednou a přesnou dispozici bytu či domu, ze které dokážou posoudit, jestli tato nemovitost je pro ně natolik zajímavá, že by ji chtěli vidět i na vlastní oči.

V rámci tohoto zpracování vyhotovuji také technický zakótovaný půdorys k dalšímu využití.


Zajištění penb


Ze zákona musí mít každá prodávaná nebo pronajímaná nemovitost vypracovaný tzv. energetický štítek již při inzerci, a to pod nemalou pokutou. Existují ovšem výjimky, kde tato povinnost není, chcete vědět, jestli tou výjimkou nejste právě vy a vaše nemovitost? Ozvěte se a já vám to prověřím. Dalším důvodem pro vypracování PENB je, že zájemce vidí v inzerci rodinný dům s poznámkou "G - mimořádně nehospodárná stavba", a to jenom proto, že někdo třeba z nedbalosti nebo nedej bože z neznalosti, nenechal tento energetický štítek vytvořit.

Hodnota "C - vyhovující stavba" nejenže lépe vypadá, ale hlavně na první pohled neodradí zájemce.

 

Uvažuji o prodeji nemovitosti